2/B Arazileri Örnek Hesaplama

Örnek 2B Arazisi Özellikleri

Taşınmazın Alanı : 2200 m2

Hazine Hissesi : Tam

Rayiç Bedeli : 100.000 TL

Sınırları Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde: Evet

Ecrimisil : 10.000 TL

Kullanıcısı : B

Proje Durumu : Proje alanında kalmamaktadır.

2B Arazisi Örnek Hesaplama

Buna göre;

 • Başvuru bedeli; 2.000 TL (Taşınmazın belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunması nedeniyle)

 • Satış Bedeli = Rayiç Bedel x % 70

  • = 100.000 TL x % 70 = 70.000 TL.
 • Peşin ödemede tahsil edilecek tutar = Satış Bedeli - (Satış Bedeli x % 20) - Başvuru Bedeli

  • = 70.000 TL - (70.000 TL x % 20) - 2.000 TL = 54.000 TL
 • En az yarısının peşin ödenmesi halinde tahsil edilecek tutar = Satış Bedeli - (Satış Bedeli x % 10) - Başvuru Bedeli

  • = 70.000 TL - (70.000 TL x % i O) - 2.000 TL = 61.000 TL
 • Taksitle ödeme halinde tahsil edilecek tutar = Satış Bedeli - Başvuru Bedeli

  • = 70.000 TL - 2.000 TL = 68.000 TL

Olacaktır.

Diğer taraftan, B'den son 5 yıl için 10.000 TL ecrimisil tahsil edilmişti. Bu bedel satış bedelinden mahsup edileceğinden satış bedeli;

 • Peşin ödemede tahsil edilecek tutar = 54.000 TL - 10.000 TL = 44.000 TL
 • Taksitle ödeme halinde ise tahsil edilecek tutar = 68.000 TL - 10.000 TL = 58.000 TL

Olacaktır.

(58.000 TL'n in 5.800 TL'si alınarak 52.200 TL'si en fazla 3 yılda 6 eşit taksitle faizsiz olarak tahsil edilecektir. En az yarısı peşin ödenerek % 10 indirimli taksitlendinne seçeneğinden yararlanmak istenilmesi halinde 58.000 TL'den satış bedelinin % 10'u olan 7.000 TL düşülerek bulunan 51.000 TL’nin en az yarısı olan 22.500 TL peşin, kalan 22.500 TL ise taksitler halinde tahsil edilecektir.)