2/B Nedir?

31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerden,

  • Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanlarının
  • Otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerin,
  • Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının Hazine adına orman dışına çıkarılması uygulamasıdır.

Bu düzenlemenin 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) be dinde yer alması nedeniyle, bu yerler kısaca "2/B" olarak ifade edilmektedir.